Капсулна ендоскопия - капсула за проходимост

pillcam patency

Капсулата за проходимост е създадена с цел оценка на подозирано стеснение/непроходимост преди извършването на Капсулна Ендоскопия. Тази капсула е със същата височина като тънкочревната и дебелочревната видео капсули. Част от авторите съобщават за нейната полза, докато други предпочитат образни изследвания като КАТ или ЯМР ентерография за изключване на подозирани стеснения. 30 часа след приема на капсулата за проходимост, в случай че не е преминала през чревния тракт, нейното разграждане започва и до 72-я час тя е напълно разградена. Може да се проследява рентгенографски.

Противопоказания:

  • Невъзможност или трудност за преглъщане (дисфагия) – относителна контраиндикация. В такива случаи се прибягва към директно поставяне на капсулата с гастроскоп в стомах или тънко черво. При стомашно-чревни операции този подход също е опция.

Записване за изследване

Име *

Фамилия *

Телефон *

E-mail *

Пояснение *